ჩვენი ორგანიზაცია სრულად აკმაყოფილებს უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სტანდაეტებსა და ნორმებს. ჩვენ მუდმივად ვმუშოაბთ კომპანიის პორთფოლიოს გაფართოებაზე და ამით ვცდილობთ წვლილი შევიტანოთ ბიზნეს გარემოს განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნაში.

       „კომპანია ორბიტა“ აცნობიერებს ბიზნესისადმი პასუხისმგებლობით მიდგომას პარტნიორებთან და დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობისას და მუშაობს შემდეგი ღირებულებებით: პატიოსნება, ნოვატორობა, გუნდურობა, პასუხისმგებლობა, კეთილსინდისიერება, პროფესიონალიზმი.

        ჩვენ ვცდილობთ შევარჩიოთ კვალიფიციური კადრი, რომელიც იზიარებენ აღნიშნულ ღირებულებებს, რადგან სწორად ისინი წარმოადგენენ კომპანიის ყველაზე მნიშვნელოვან კაპიტალს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მომხმარებელია და ვპიქრობთ, რომ ჩვენი წარმატება მომხმარებლის წარმატებაა.