თბილისის ცენტრალური ოფისი

(032)2 35 68 92

ბათუმი

მალხაზ ცერცვაძე

+995 555 00 55 30

ქუთაისი

თემური ჯოგლიძე

+995 595 04 46 48

ხაშური

რუსლან დოგარ

+995 599 86 85 81

ახალციხე

რუსლან დოგარ

+995 599 86 85 81

რუსთავი

გიორგი ხასია

+995 558 60 22 93

მარნეული

გიორგი ხასია

+995 558 60 22 93

თელავი

გიორგი ხასია

+995 558 60 22 93

გორი

რუსლან დოგარ

+995 599 86 85 81

გურჯაანი

გიორგი ხასია

+995 558 60 22 93

კომპანია ორბიტა ახორციელებს დისტრიბუციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში არის ფილიალები და წარმომადგენლები, დისტრიბუცია ხდება ადგილობრივი საწყობებიდან, რომელიც მდებარეობს შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, ხაშური, ახალციხე, მარნეული, რუსთავი, თბილისი,თელავი,სენაკი, ზუგდიდი.