თამექი

კომპანია „თამექი“,არის ლიდერი ბრენდი საკვები პროდუქტების სფეროში თურქეთის რესპუბლიკაში, რომელიც დაარსდა 1955 წელს. კომპანია აწარმოებს მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას. „თამექი“ ინარჩუნებს პრინციპს „ჯამრთელობა და ხარისხი უპირველეს ყოვლისა“

წონა 1L
რაოდენობა 6

TAMEK (ალუბალი)

TAMEK (ალუბალი)
წონა 1L
რაოდენობა 6

TAMEK (მიქსი)

TAMEK (მიქსი)
წონა 1L
რაოდენობა 6

TAMEK (გარგარი)

TAMEK (გარგარი)
წონა 1L
რაოდენობა 6

TAMEK (ატამი)

TAMEK (ატამი)
წონა 1L
რაოდენობა 6

TAMEK (ფორთოხალი)

TAMEK (ფორთოხალი)
წონა 1L
რაოდენობა 12

TAMEK (ალუბალი)

TAMEK (ალუბალი)
წონა 1L
რაოდენობა 12

TAMEK (გარგარი)

TAMEK (გარგარი)
წონა 1L
რაოდენობა 12

TAMEK (ატამი)

TAMEK (ატამი)
წონა 1L
რაოდენობა 12

TAMEK (ფორთოხალი)

TAMEK (ფორთოხალი)
წონა 1L
რაოდენობა 12

TAMEK (მანგო)

TAMEK (მანგო)
წონა 330ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ალუბალი)

TAMEK (ალუბალი)
წონა 330ml
რაოდენობა 24

TAMEK (გარგარი)

TAMEK (გარგარი)
წონა 330ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ატამი)

TAMEK (ატამი)
წონა 330ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ფორთოხალი)

TAMEK (ფორთოხალი)
წონა 330ml
რაოდენობა 24

TAMEK (მიქსი)

TAMEK (მიქსი)
წონა 250ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ალუბალი)

TAMEK (ალუბალი)
წონა 250ml
რაოდენობა 24

TAMEK (გარგარი)

TAMEK (გარგარი)
წონა 250ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ატამი)

TAMEK (ატამი)
წონა 250ml
რაოდენობა 24

TAMEK (ფორთოხალი)

TAMEK (ფორთოხალი)
წონა 200ml
რაოდენობა 27

TAMEK (ალუბალი)

TAMEK (ალუბალი)
წონა 200ml
რაოდენობა 27

TAMEK (გარგარი)

TAMEK (გარგარი)
წონა 200ml
რაოდენობა 27

TAMEK (ატამი)

TAMEK (ატამი)
წონა 200ml
რაოდენობა 27

TAMEK (ფორთოხალი)

TAMEK (ფორთოხალი)
წონა 200ml
რაოდენობა 27

TAMEK (მანგო)

TAMEK (მანგო)
წონა 690g
რაოდენობა 12

Ketchup

Ketchup
წონა 400g
რაოდენობა 12

Ketchup

Ketchup
წონა 720g
რაოდენობა 12

Ketchup

Ketchup
წონა 200g
რაოდენობა 27

Ketchup

Ketchup
წონა 9 kg
რაოდენობა 2

Ketchup

Ketchup
წონა 425g
რაოდენობა 24

Ketchup

Ketchup
წონა 830g
რაოდენობა 12

Ketchup

Ketchup
წონა 4.5 kg
რაოდენობა 6

Ketchup

Ketchup