მიშკინო

წონა 150 g
რაოდენობა 30

გოზინაყი

გოზინაყი
წონა 170 g
რაოდენობა 30

გოზინაყი

გოზინაყი
წონა 200 g
რაოდენობა 32

ასორტი

ასორტი
წონა 500 g
რაოდენობა 12

ხალვა

ხალვა
წონა 500 g
რაოდენობა 12

ხალვა

ხალვა
წონა 500 g
რაოდენობა 12

ხალვა

ხალვა
წონა 350 g
რაოდენობა 16

ხალვა

ხალვა
წონა 350 g
რაოდენობა 16

ხალვა

ხალვა
წონა 350 g
რაოდენობა 16

ხალვა

ხალვა
წონა 3 kg

ხალვა

ხალვა
წონა 3 kg

გოზინაყი

გოზინაყი
წონა 3 kg

ხალვა

ხალვა
წონა 3 kg

გოზინაყი

გოზინაყი
წონა 3 kg

გრილიაჟი

გრილიაჟი
წონა 3 kg

გრილიაჟი

გრილიაჟი
წონა 345 g
რაოდენობა 10

ხალვა

ხალვა
წონა 345 g
რაოდენობა 10

გოზინაყი

გოზინაყი
წონა 345 გ
რაოდენობა 10

ასორტი

ასორტი