გემო

        ბრენდი „გემო“ არის კომპანიის საკუთრება, რომელიც საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდა 2009 წელს. არის უმაღლესი ხარისხის და მისი არსებობის განმავლობაში დაიმსახურა ქართველი მომხმარებლების ნდობა და მოწონება.

წონა 125g
რაოდენობა 48

მარილიანი მიწის თხილი

მარილიანი მიწის თხილი
წონა 150g
რაოდენობა 48

მარილიანი მიწის თხილი

მარილიანი მიწის თხილი
წონა 185g
რაოდენობა 48

მარილიანი მიწის თხილი

მარილიანი მიწის თხილი
წონა 18g
რაოდენობა 200

მარილიანი მიწის თხილი

მარილიანი მიწის თხილი
წონა 100g
რაოდენობა 90

მარილიანი მიწის თხილი

მარილიანი მიწის თხილი
წონა 12.5 kg
რაოდენობა 2

მიწისთხილი

მიწისთხილი